Select Page

Información xeral sobre ludotecas de Nadal 2018

Instrucións previas

A inscrición é individual. Unha solicitude por cada menor aínda que sexan solicitudes para a mesma ludoteca, irmáns ou se acredite familia numerosa.

Teña toda a documentación á man, preparada antes de comezar. Localice os datos que se van pedir, como o número de SS. Ordene os documentos para cargar para reducir o tempo que ten o formulario aberto.

Por cuestións técnicas, os documentos anexos non deben ter un tamaño superior a 1MB. Consulte as ferramentas máis abaixo.

De efectuar o pagamento por transferencia, terá que xuntar o xustificante do ingreso para completar correctamente o formulario. En caso de facelo mediante pasarela de pago, simplemente continúe o proceso que o leva á pasarela de pagamento habilitada no formulario.

Tras completar o proceso do formulario, recibirá un correo da nosa parte cos datos facilitados, que lle servirá tamén como recibo de constancia da inscrición.

Ver/Volver consultar a información sobre ludoverán 2018 en www.nontedurmas.org

(.pdf, .jpg, .jpeg, .png). Converter ficheiros: https://convertio.co/es/docx-pdf/
Non deberían superar 1MB cada un). Se o necesita, aquí ten ferramentas para optimizar:

Cronogramas Inglés

Xerais

  • LUDOTECA DE XEVE

O período de inscrición abranguerá desde as 9.00 horas do 10 de decembro ata as 14.00 horas do 14 de decembro de 2018

Iniciar inscrición