Lista de admitidos definitiva nas ludotecas do Ludoverán 2017 da FANPA

NOTAs da FANPA:

Sobre o pagamento: Teña coidado ao facer a transferencia bancaria. Debe facerse o ingreso de todos os períodos contratados, de todas as quendas pero só o das ludotecas. O pago do comedor ou do almorzo deberá facerse na conta do provedor de cátering.
Non é necesario remitirnos o recibo da transferencia, a FANPA fará as comprobacións oportunas e se hai algunha incidencia xa se vos comunicará.

A conta bancaria está a nome da Federación Provincial de ANPA de Pontevedra

Todos as solicitudes recibidas en prazo foron admitidas na súa primeira opción. As solicitudes que se presentaran fóra de prazo non aparecen publicadas en listas.
A ludoteca deportiva no mes de agosto (1ª e 2ª quincena) quedou anulada por falta de inscricións suficientes.
Consulte as seguintes listas, que consideramos definitivas a data de 27 de xuño, para comprobar que a súa/s solicitude/s foron correctamente inscritas.
(prema na ligazón ou ligazóns que correspondan ás súas solicitudes)

Lista de prazas vacantes (14 de xuño)

Inscritos para ludoteca xeral:

Campolongo

Crespo Rivas

Álvarez Limeses

Marcos da Portela

A Carballeira

Cabanas

Parada-Campañó

Ponte Sampaio

Xeve

Ludoteca deportiva (Xunqueira 2)

 

Ludoteca en inglés (Vidal Portela)

Pasarela de pago con tarxeta de crédito

 

Se considera que persiste algún erro, póñase en contacto con nós

Para comunicar calquera incidencia sobre as listas
Recoméndase utilizar o mesmo enderezo que o utilizado para facer as inscricións en liña (se foi ese o caso)
  • Corrección
  • Modificación
  • Renuncia
  • Falta na lista
Indique que tipo de incidencia quere comunicar na súa mensaxe

Envíe unha mensaxe por cada solicitude que queira comentar. Se ten varias refírase en cada mensaxe a unha soa.
Se o considera necesario pode engadir algún documento neste campo

 

Mostrar por categoría

Novo en

Máis inscricións