Política de privacidade

POLITICA DE PRIVACIDADE

  1. DATOS IDENTIFICATIVOS: De conformidade co deber de información contida no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación recóllense os seguintes datos: a empresa propietaria de fanpa.gal é FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPAS DE PONTEVEDRA, con CIF número G 36.020.311, e enderezo a estes efectos en Rúa Xan Guillermo, n.º 9, 36.002, Pontevedra, con correo electrónico de contacto: info@nontedurmas.org
  1. USUARIOS: Acceso e / ou uso deste portal de FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPAS DE PONTEVEDRA atribúe a condición de USUARIO, que acepta, a partir dese acceso e / ou uso, as Condicións xerais de uso aquí reflectidas. As condicións anteriormente mencionadas aplicaranse con independencia das Condicións Xerais de Contratación que, no seu caso, sexan obrigatorias.
  1. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

 Responsable FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPAS DE PONTEVEDRA
Finalidade Xestión da solicitude
 Lexitimación Execución de un contrato / prestación de servicios
Destinatarios  Non realiza cesións de datos a terceiros
Dereitos  Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade  dos datos aportados, como se indica na información adicional.
Información Adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos seguindo o seguinte enlace

 +Info Protección de Datos

POLITICA DE PRIVACIDADE (II)

+Info Protección de Datos

INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS
 

 

Responsable

 Quen e o Responsable do tratamento dos seus datos?
Identidade: FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPAS DE PONTEVEDRA
Domicilio Social:  Rúa Xan Guillermo, n.º 9, 36.002, Pontevedra
Teléfono: 986 843 412
E-mail: info@nontedurmas.org
 

Finalidade

 Con qué finalidade tratamos os seus datos persoais? En FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPAS DE PONTEVEDRA tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar o envío da información ou dos productos solicitados.

Non se realizarán tratamentos de datos automatizados co fin de elaborar perfiles
Por canto tempo conservaremos os seus datos?
Os datos persoais facilitados polo usuario conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado

 

Lexitimación

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude, o desenvolvemento e execución das relacións contractuais e precontractuais establecidas con vostede, así como o cumprimento de obrigacións legais que lle son de aplicación a FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPAS DE PONTEVEDRA.
 

Destinatarios

 A qué destinatarios se comunicarán os seus datos?
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPAS DE PONTEVEDRA non cederá os seus datos a outras empresas, salvo as Administracións públicas a as que sexa obrigado por lei.
 

Dereitos

 O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidad dos datos aportados,  según o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, dirixindo un escrito no que especifique que dereito desexa exercer e anexando copia de documento oficial que o identifique dirixido á dirección arriba indicada, ou ao correo electrónico info@nontedurmas.org

Do mesmo xeito, o interesado pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control. 

 

En cumprimento das disposicións do Regulamento Xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, e da Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, informamos ao usuario que os datos persoais que nos proporcione de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, incorporaranse ao Actividades automatizadas de procesamento de datos de carácter persoal de FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPAS DE PONTEVEDRA, para poder prestar os nosos servizos, así como para mantelo informado sobre asuntos relacionados coa actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son obrigatorios, polo que a omisión destes campos impedirá que o USUARIO gocen dalgún dos servizos e a información ofrecida na web. Os datos contidos nel serán tratados confidencialmente.

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPAS DE PONTEVEDRA cumpre plenamente a lexislación vixente sobre protección de datos persoais e cos compromisos de confidencialidade inherentes á súa actividade.

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPAS DE PONTEVEDRA adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade esixido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, para evitar, na medida do posible e sempre de acordo co estado da arte, o seu alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para realizar a xestión anteriormente mencionada, pode ser necesario transferir os datos aos procesadores de datos, ás empresas colaboradoras e ás administracións públicas (que poden verificar a exactitude dos datos).

No caso de que o USUARIO proporcione datos persoais, facendo referencia a persoas distintas a el mesmo, o USUARIO debe, previamente á inclusión, informarlles dos contidos desta cláusula, de conformidade có disposto no Regulamento Xeral (UE) Protección de Datos 2016/679, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais.

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPAS DE PONTEVEDRA como responsable da actividade de tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición e portabilidade dos datos proporcionados, tal e como se establece no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, o O USUARIO pode exercer os dereitos en calquera momento, escribindo unha carta ao domicilio social, achegando unha copia do DNI ou do Pasaporte.

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPAS DE PONTEVEDRA garante que tódalas comunicacións comerciais dirixidas aos seus clientes cumpran coa normativa vixente.

Polo tanto, de acordo coa Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e da Lei Xeral de Telecomunicacións 9/2014, informámoslle ao USUARIO que FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPAS DE PONTEVEDRA pode enviarlle por vía electrónica información sobre produtos e servizos de interese aos que dá o seu consentimento

En calquera momento pode revogar esta autorización na dirección de correo electrónico info@nontedurmas.org